Privacy verklaring

Oude Wetering, 22 juni 2018

Privacyverklaring van “Pop- en Musicalkoor Scala”

Gegevens Scala: “Pop – en Musicalkoor Scala”, gevestigd te Oude Wetering

Website: www.scalapopkoor.nl

Facebookpagina: scalapopkoor

KvK nummer:28080366

 

Pop- en Musicalkoor Scala ( verder genoemd Scala) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door Scala zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Scala:

Scala is een vereniging zonder winstoogmerk. Scala verwerkt in beginsel alleen persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen heeft, neem dan contact op met iemand van het bestuur.

 

Persoonsgegevens:

Wij verzamelen de volgende gegevens van de leden:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betaalgegevens
 • Foto’s voor in het smoelenboek (website) en facebookpagina
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Doeleinden:

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
 • Voor het voeren van de administratie
 • Voor het versturen van e-mails
 • Voor het innen van de contributie
 • Voor het bellen, indien nodig.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt, nadat wij uw toestemming hiervoor hebben gehad.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 

 

 

Profilering en cookies:

Wij slaan geen cookies op en uw bezoek aan onze website wordt niet geregistreerd, tenzij u zelf een reactie onder een artikel plaatst.

 

Beveiligen en bewaren:

Scala neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Ondanks de verregaande inspanningen van Scala kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten  te leveren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien wij dit noodzakelijk achten, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde feiten en omstandigheden of gewijzigde wet- en regelgeving. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Scala uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Inzage en wijzigen van gegevens:

Als u uw gegevens in wilt zien, wilt wijzigen of wilt wissen, om bezwaar te maken tegen verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur.

 

Autoriteit Persoonsgegevens:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Scala. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeftt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.