Nieuw bericht van het bestuur i.v.m. Corona crisis!!

Beste Scalaleden,

Toen de eerste Corona maatregelen van kracht werden dachten we met z’n allen dat het een paar weken zou gaan duren. Naarmate de tijd vordert krijgen we steeds vaker het bericht dat het nog maanden zoniet een jaar of langer gaat duren voordat alles weer normaal is. Dit heeft veel impact op iedereen en daar kunnen we genoeg voorbeelden van noemen. Het is voor velen een zorgelijke tijd.
Inmiddels gaan wij ervan uit dat we voor de vakantie niet meer zullen repeteren en richten onze blik op de periode na de vakantie. De jaarconcerten hebben we volledig laten vallen, en wat nog wel haalbaar is, is volledig afhankelijk van de regels die vanaf augustus 2020 voor ons gaan gelden. Een van de mogelijkheden is direct te beginnen met het Kerstrepertoire, of we kiezen er voor ook nog een klein ander optreden te geven in de vorm van een miniconcert of iets dergelijks. Dit zou dan plaatsvinden op een nader te bepalen datum. We hopen dat we in augustus meer zekerheid hebben en weer plannen kunnen maken om gericht aan de slag te gaan.
Wij wensen jullie heel veel sterkte in een tijd waarin we elkaar missen en hopen dat we elkaar op de een of andere manier toch kunnen vinden om elkaar te steunen.
We kijken met verlangen uit naar de toekomst, hopende op een mooi samenzijn!

Hartelijke groeten, het bestuur van Scala