Afmelding!!

Helaas heeft onze alt Carla Wesselman zich afgemeld als lid van Scala! Carla heeft het eigenlijk al jaren erg druk, maar heeft altijd moeite gehad ons gezellige koor los te laten. Toch heeft ze nu de stap gezet, ze stopt ermee! Wij hebben natuurlijk begrip en wensen haar veel gezondheid en geluk toe!