Afmelding!!

Helaas heeft onze tenor Johan Anderiessen te kennen gegeven niet langer lid te willen zijn van Scala. I.v.m. het Coronavirus vindt hij het moeilijk om bij Scala te blijven zingen. Hij realiseert zich, mede door de ziekte van collega’s, dat het zingen in een koor extra risico met zich meebrengt. Hij heeft 1,5 jaar bij Scala gezongen en bij ons een fijne tijd gehad!