Afmelding!!

Marjan Zaal (sopraan) heeft na lang wikken en wegen te kennen gegeven, dat ze wil stoppen met het zingen bij Scala. Ze heeft al die jaren altijd met veel plezier gezongen bij Scala, maar misschien wordt het tijd voor iets anders leuks! Wij hebben natuurlijk begrip voor haar keuze, maar vinden het wel erg jammer, want naast dat ze mooi kan zingen, heeft ze ook veel gedaan voor ons koor in de activiteitencommissie. Ze was altijd betrokken bij het koor! Ze beschouwde veel leden dan ook als haar “familie”